"Młodość zachłan­nie wy­rywa kar­tki z ka­len­darza życia.
Je­sień naszych dni prag­nie je tam zatrzymać..."

niedziela, 7 lutego 2010

NABÓR NA "MAŁE PROJEKTY"

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy o ogłoszeniu zapowiadanego naboru na Małe Projekty. Termin naboru 8.02 do 8.03.2010r, kwota ogólna 105 000zł.
Preferowane będą projekty kulturalne i integracyjno-aktywujące społeczności lokalne oraz edukacyjne do 15 000zł.
W załączniku ogłoszenie o naborze na Małe Projekty.
Kolejne nabory na Małe Projekty i pozostałe operacje przewidywane są na kwiecień. W 2010 roku budżet na Małe Projekty planowany jest na poziomie 105 000zł w pierwszym naborze i 273 560 zł w kolejnych.
Ponadto informujemy o możliwości udziału w :
- szkoleniu 05-07 lutego - Zarządzanie projektami społecznymi http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/498841.html
- do 28 lutego udział w akcji "Masz głos masz wybór" http://www.maszglos.pl/zadania_uczestnikow.php
Zachęcamy również do śledzenia informacji o konkursach dla organizacji pozarządowych na stronach naszych miast. Informujemy, że środki pozyskane w drodze konkursu mogą stanowić wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji z Małych Projektów.
SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW MAŁYCH PROJEKTÓW
ODBĘDZIE SIĘ 10 lutego 2010 w godzinach 17:00 - 20:00 w Podkowie Leśnej.
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel: 0-22-724-58-90 lub mailem: biuro@zielonesasiedztwo.org.pl
Z poważaniem
Anna Łukasiewicz
Prezes Stowarzyszenia
LGD Zielone Sąsiedztwo
--
Stowarzyszenie LGD â�Zielone Sąsiedztwoâ�
ul Lilpopa 18 05-807 Podkowa Leśna
biuro@zielonesasiedztwo.org.pl

www.zielonesasiedztwo.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz