"Młodość zachłan­nie wy­rywa kar­tki z ka­len­darza życia.
Je­sień naszych dni prag­nie je tam zatrzymać..."

poniedziałek, 3 czerwca 2013

JARMARK SZTUKI

Jarmark Sztuki ma szanse wpisać się w kalendarz imprez kulturalnych gminy.
Na wzór - istniejących w wielu gminach w Europie – imprez przyciągających turystów, które akcentują walory regionu, dają możliwość szerszej prezentacji i promocji miejscowym twórcom, spełniają rolę edukacyjną, pomagają w wymianie kulturalnej.

Jarmark odbędzie się 22 czerwca (godz. 15.00 – 18.00)– 23 czerwca( godz. 10.00- 16.00) w ogródku Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie, ul. Wilsona 2.
Organizator nie odpowiada za prace pozostawione bez opieki.
Na wszelkie pytania z chęcią odpowie Prezeska Stowarzyszenia SARNA - Anna Łukawska
annalukawska@op.pl; tel. 500 608 731

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz